Мушко шишање 300
Мушко праје косе 100
Шишање браде 150
Шишање кр.ср.к 400
Шишање дуга к. 500
Шишање е.дуга к. 500
Фенирање к.ср.к. 350
Фенирање дуга к. 450
Фенирање ек.д.к. 550
Фенирање с.преса 450
Фенирање д.преса 550
Фенирање е.преса 650
Дубинско прање 1000
Блајх. Израстак 1400
Блајхање к.к. 1700
Блајхање ц.к. 2000
Блајхање д.к. 2500
Блајхање е.д.к. 2800
Праменови к.к. 1800
Праменови с.к. 2000
Праменови д.к. 2300
Праменови е.д.к. 2600
Праменови к.к. 2200
Праменови с.к. 2600
Праменови д.к. 2900
Праменови е.д.к. 3200
Омбре кратка к. 3500
Омбре средња к. 4000
Омбре дуга к. 4500
Омбре е.дуга к. 5200
Пунђа /цв. Фризура 1500
Пунђа /цв. фризура 2000
Пунђа /цв. фризура 2500
Плетеница 150
Праменови  1 фол. 100
Рајф 200
Рибља кост 400
Кикица 1 ком. 100
Ампула 200
Услужно фарбање 400
Прелив 700
Минивал с. 2000
Минивал д. 2500
Прелив е.дуга к. 900
Фарбање израстак 900
Фарбање кратка к 1300
Фарбање средња к 1500
Фарбање дуга к 1700
Фарбање е.дуга к. 2100
Гел лак 550
Скидање гел лака 200
Гел на природне 1000
Корекција 1000
Френч боја гел 1100
Надоградња 1300
Изливање 1500
Маникир 450
Маникир и френч 650
Лакирање 100
Лакирање + френч 200
Сечење ноктију 200
Естетски педикир 600
Медицинкси педикир 800
Ес. Педикир + френч 850